ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง


ประกาศโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 มิถุนายน 2563

รับสมัครนักเรียน


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ พร้อมคู่มือ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 13 มิถุนายน 2563

ระบบรับสมัครนักเรียน


โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ระบบออนไลน์ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 กรุณากรอกข้อมูลตามความจริงให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์กับนักเรียนที่เข้ารับการสมัครเรียน คำแนะนำ 1. กรอกข้อมูลหน้าเว็บให้ครบถ้วน โดยต้องทำการแนบไฟล์ (เอกสารหรือรูป) มาด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่เสร็จสมบูรณ์ 2. ใบสมัคร พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร (กดพิมพ์ก่อนส่งข้อมูลใบสมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 3. ใบรับรองผลการเรียน หรือสำเนาสมุดพกที่แสดงผลการเรียน แนบไฟล์ที่ทำการสแกนหรือเป็นไฟล์เอกสาร กรุณาส่งใบสมัครเพียงครั้งเดียว หากไม่แน่ใจให้สอบถามข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ E-mail : arkphrae1236@gmail.com โทรศัพท์ : 087-1899455 สมัครผ่านช่องทาง https://system.schoolbright.co/PreRegister/RegisterOnline01.aspx

อ่านทั้งหมด
วันที่ 18 มิถุนายน 2563

แนะนำสถานที่


แสดงรูปภาพสถานที่ภายในโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง

อ่านทั้งหมด